Hva er New Public Management?

 

 

New Public Management, forkortet NPM, er en samlebetegnelse på en type organisering og styring av offentlige virksomheter, som har som mål å oppnå økt effektivitet og legitimitet. Reformene i denne retningen har i større eller mindre grad vært inspirert av moderne prinsipper for styring og organisering i privat sektor.

Det finnes ingen omforent definisjon av begrepet New Public Management. Men de reformene som har vært gjennomført i en rekke land siden 1980-tallet, og som har blitt betegnet som New Public Management, har gjerne gått i retning av:

  • økt vekt på profesjonell styring og ledelse i offentlig sektor
  • eksplisitte standarder og mål for ytelse
  • vekt på å kontrollere sluttresultater heller enn prosedyrer
  • oppsplitting av enheter
  • større innslag av konkurranse og insentiver
  • privatisering, anbudskonkurranser og outsourcing
  • økt fokus på nøysomhet og effektivitet i ressursbruk

New Public Management er kontroversielt, men det er ikke alltid klart hvilke elementer kritikerne er imot og hva de ønsker å erstatte dem med. Samtidig er det klart at NPM-inspirerte tiltak og reformer ikke alltid har hatt de ønskede resultater, blant annet fordi de kan ha ført til økt detaljstyring, byråkratisering og kontroll. Samtidig har offentlig sektor mange steder blitt mer effektiv og veldrevet enn den var tidligere.

 

Teksten er skrevet av Marius Doksheim og er sist oppdatert 21.2.2020.

Videre lesning:

Anne Siri Koksrud Bekkelund i Stat & Styring: Et forsvar for New Public Management.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring: Hva skiller mål- og resultatstyring fra New Public Management?

Store Norske Leksikon: New Public Management.

Tillitsstyring i offentlig sektor

Det aller meste er bedre enn det var før

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »