CIVITAFROKOST:

Fungerte domstolen for forbrytelser i det tidligere Jugoslavia etter hensikten?

Den internasjonale domstolen for det tidligere Jugoslavia (ICTY), som ble opprettet i 1993, har avsagt sin siste dom. Fungerte den etter hensikten?

Hvordan bedre samarbeidet mellom akademia og næringslivet?

17.januar kl.15:30, Universitetsaulaen

UiB, Bergen Næringsråd og Civita inviterer til debatt i Universitetsaulaen i Bergen om forholdet mellom akademikere og arbeidsliv, onsdag 17. januar 2018

Les mer »

Borgerlønn

Borgerlønn

Hvilke elementer fra borgerlønnsdiskusjonen kan være verdifulle for reformer av den norske velferdsmodellen? Hvordan kan en borgerlønn innrettes for å gi flest mulig fordeler, og færrest mulig ulemper? Er borgerlønn en god, liberal idé?

Les mer »

Da Lenin kapret den russiske revolusjonen

Da Lenin kapret den russiske revolusjonen

"Oktober 1917 oppfattes som kimen til prosessen som la grunnlaget for internasjonal arbeiderkamp og faglige rettigheter i årene som skulle komme. Der Lenin førte lyset og håpet inn i historien, kom Stalin til å forgifte det hele." Langt på vei har denne romantiserende fortellingen om Lenin og bolsjevikene festet seg hos folk flest. I dette essayet forteller Bård Larsen, historiker i Civita, om den russiske revolusjonen.

Les mer »
Velferd og den nordiske modellen » Flere artikler »
Økonomisk frihet og utvikling » Flere artikler »
Politisk filosofi og idédebatt » Flere artikler »

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »