PODCAST:

Liberal halvtime: 10 år siden finanskrisen – hva kan vi lære?

Liberal halvtime: 10 år siden finanskrisen – hva kan vi lære?

Ny podcast med Civita-økonom Lars Peder Nordbakken.

Brexit – hva nå?  

26.september kl.08:00, Christiania

Forhandlingene om en avtale for Storbritannias utmeldelse fra EU går mot slutten. Hvis Brexit blir en realitet i mars 2019, hva vil dette bety for EU som politisk prosjekt, for Storbritannias fremtidige forhold til sine europeiske naboer og for Norge?

Les mer »

10 år etter finanskrisen: Hva har vi lært? Kan det skje igjen?

10 år etter finanskrisen: Hva har vi lært? Kan det skje igjen?

Dette notatet sammenfatter noen sentrale, generelle lærdommer ti år etter finanskrisen.

Les mer »

ELDREBØLGEN: Økt forsørgelsesbyrde kan ikke trylles bort

ELDREBØLGEN: Økt forsørgelsesbyrde kan ikke trylles bort

I Fagbladet Samfunn Økonomi 1-2018 hevdes det at det er feil at forsørgelsesbyrden vil øke. Analysene som leder opp til disse konklusjonene holder imidlertid ikke mål. Dette notatet viser hvorfor eldrebølgen medfører økt forsørgerbyrde for de som er i arbeid, og derfor krever politiske tiltpasninger.

Les mer »
Velferd og den nordiske modellen » Flere artikler »
Økonomisk frihet og utvikling » Flere artikler »
Menneskerettigheter og demokrati » Flere artikler »
Politisk filosofi og idédebatt » Flere artikler »

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »