CIVITAFROKOST:

Trenger vi mer boligpolitikk?

Trenger vi mer boligpolitikk?

Hva kan staten og kommunene gjøre for å skape et mer velfungerende boligmarked fremover? Les mer og meld deg på her!

Trenger vi mer boligpolitikk?

24.oktober kl.08:00, Café Christiania

Hva kan staten og kommunene gjøre for å skape et mer velfungerende boligmarked fremover? Les mer og meld deg på her!

Les mer »

Narkotikapolitikken 2017-2021: Vil nye ideer bli til ny politikk?

Narkotikapolitikken 2017-2021: Vil nye ideer bli til ny politikk?

I løpet av det siste året har nesten alle partiene på Stortinget vedtatt programmer som peker i retning av reform av ruspolitikken. Men alle er ikke like klare på hva det skal bety. I dette notatet redegjøres det nærmere for hva de ulike partiene går inn for, og hvilke endringer vi kan forvente denne stortingsperioden.

Les mer »

INTERNASJONAL MIGRASJON - En reise mot utvikling?

INTERNASJONAL MIGRASJON - En reise mot utvikling?

Denne Civita-rapporten ser på forholdet mellom migrasjon og utvikling, og diskuterer hvordan norsk utviklingspolitikk kan bidra til å styrke de positive sidene og redusere ulempene ved migrasjon.

Last ned og les rapporten her »
Velferd og den nordiske modellen » Flere artikler »
Økonomisk frihet og utvikling » Flere artikler »
Menneskerettigheter og demokrati » Flere artikler »
Politisk filosofi og idédebatt » Flere artikler »

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »