INNLEGG:

Regjeringens bemanningskrav setter små barnehager i fare

Anne Siri Koksrud Bekkelund Anne Siri Koksrud Bekkelund

"Det er vel og bra at regjeringspartiene taler mangfoldets og valgfrihetens sak i mange sammenhenger. Det er synd dersom de nå slår bena under nettopp de mange aktørene som utgjør mangfoldet," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.

Kveldsmøte: Hvordan ble Norge et rikt land?

28.februar kl.18:00, Akersgt. 20

Hvilke institusjoner og hvilken politikk har vært viktig for Norges økonomiske utvikling? Hva var statens rolle? Hvordan var synet på markedet? Hvilke forutsetninger har ligget til grunn for Norges fremgang de siste 200 årene?

Les mer »

Institusjoner for utvikling

Institusjoner for utvikling

Det er ingen tvil om at gode institusjoner er avgjørende for utvikling, men mulighetene for at utenlandsk bistand kan bidra til å styrke eller reformere institusjoner er svært begrenset. Mislykkes de, risikerer de å ha brukt mye ressurser til liten nytte – ressurser som kunne ha blitt brukt effektivt til å avhjelpe fattigdom og fremme utvikling.

Les mer »

Borgerlønn

Borgerlønn

Hvilke elementer fra borgerlønnsdiskusjonen kan være verdifulle for reformer av den norske velferdsmodellen? Hvordan kan en borgerlønn innrettes for å gi flest mulig fordeler, og færrest mulig ulemper? Er borgerlønn en god, liberal idé?

Les mer »
Velferd og den nordiske modellen » Flere artikler »
Økonomisk frihet og utvikling » Flere artikler »
Menneskerettigheter og demokrati » Flere artikler »
Politisk filosofi og idédebatt » Flere artikler »

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »