Nytt notat:

Tvang i psykiatrien

Lars Fr. H. Svendsen Lars Fr. H. Svendsen
Tvang i psykiatrien

Det foregår for tiden en debatt om bruk av tvang i psykisk helsevern, og mange tar til orde for at det må gis anledning til å bruke mer tvang enn i dag. I dette notatet drøfter Lars Fr. H. Svendsen de etiske grensene for bruk av tvang.

Er økonomifaget høyrevridd?

29.oktober kl.21:00, Påfyll

En live podcast i samarbeid med KÅKÅnomics. Ola Kvaløy møter antagonistene til økonomifaget i Rethinking Economics til debatt.

Les mer »

De unge må i arbeid

De unge må i arbeid

Noen av våre yngste arbeidstakere står i fare for å bli satt varig utenfor arbeidslivet. Det vil i så fall ha alvorlige konsekvenser, både for dem det gjelder og for samfunnet. I dette notatet drøftes hvilke tiltak som kan settes inn for å møte denne utfordringen.

Les mer »

Høringsuttalelse til Storberget-utvalgets rapport «Du er henta! Finansiering av private barnehager»

Høringsuttalelse til Storberget-utvalgets rapport  «Du er henta! Finansiering av private barnehager»

Konsekvensene av forslagene til Storberget-utvalget oppfatter Storsletten og Juel å være så alvorlige og svakt konsekvensvurdert at de valgte å utarbeide en høringsuttalelse til rapporten. I dette notatet gjengis høringsuttalelsen.

Les mer »
Velferd og den nordiske modellen » Flere artikler »
Økonomisk frihet og utvikling » Flere artikler »

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »