CIVITA-NOTAT:

En bedre handlingsregel

Å justere handlingsregelen er nødvendig for å sikre en ansvarlig finanspolitikk, men det er ikke tilstrekkelig. Ansvarlig finanspolitikk handler om mer enn bruken av oljepenger. I dette notatet foreslåes det flere tiltak for en fremtidig ansvarlig finanspolitikk.

Hva skal vi med Forskningsrådet?

Civita og UiB inviterer til dialogmøte om Forskningsrådets fremtid, og vi vil gjerne ha dine innspill! Les mer om frokostmøtet i Bergen og meld deg på her!

Les mer »
 • En bedre handlingsregel

  4.april kl.19:00, Civita, Akersgt. 20, 6. etg.

  Regjeringen har nylig foreslått at handlingsregelen endres fra fire til tre prosent. Er dette en tilstrekkelig innstramning? Er vi godt nok forberedt på at verdien av Statens pensjonsfond utland kan svinge sterkere og hvilken betydning det vil ha for finanspolitikken i årene fremover? Trenger vi et uavhengig finanspolitisk råd, slik de har i Sverige, for å muliggjøre bedre finanspolitisk styring?

  Les mer »
 • Sp og Frp – partiene for folk flest?

  5.april kl.08:00, Café Christiania

  Både Sp og Frp sier at de er partier for folk flest. Men er det en riktig analyse? Hva er felles, og hva skiller de to partiene? Hvordan vil de nasjonale og anti-elitistiske strømningene i Europa påvirke den norske valgkampen? Hvilke problemer og muligheter skaper tidsånden for de ulike partiene?

  Les mer »

Proteksjonisme på fremmarsj? Norske partiers handelspolitikk

Proteksjonisme på fremmarsj? Norske partiers handelspolitikk

Den nasjonalstatlige proteksjonismen brer seg i den vestlige verden, og er dårlig nytt for et land som Norge. I internasjonal politikk gjør store land som de vil, små som de må. Denne rapporten ser på de norske politiske partienes handelspolitikk.

Last ned og les rapporten her »

Liberale tenkere for vår tid

Liberale tenkere for vår tid

I denne boken trekker Lars Peder Nordbakken opp noen hovedlinjer i den liberale idétradisjonen etter andre verdenskrig. I sentrum står ni utvalgte liberale intellektuelle som alle, på sitt vis, har gitt viktige bidrag til vår forståelse av hva det vil si å være liberal.

Bestill boken her »
Velferd og den nordiske modellen » Flere artikler »
Økonomisk frihet og utvikling » Flere artikler »
Menneskerettigheter og demokrati » Flere artikler »

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »