DEBATT:

Det er avgjørende forskjeller mellom privat og offentlig virksomhet

Steinar Juel Steinar Juel

Det offentlige utgjør nær 60 prosent av fastlandsøkonomien, og koronakrisen bør ikke gjøre den varig høyere. Et marked og en bevilgning virker svært ulikt på produktiviteten.

Hvordan skal Norge forholde seg til kunstig intelligens?

9.juni kl.08:00, Møtet streames uten publikum

Civitafrokost tirsdag 9. juni kl. 8.00 med direktør i Teknologirådet, Tore Tennøe, , president i TEKNA, Lise Lyngsnes Randeberg og statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Paul Chaffey.

Les mer »

Garantiinntekt - En to-trinns velferdsmodell og forslag til ny velferdsløsning

Garantiinntekt - En to-trinns velferdsmodell og forslag til ny velferdsløsning

Dette notatet presenterer en ny trygdepolitisk idé, en innføring av en garantiinntekt (GI) som en ny velferdsløsning i Norge. En garantiinntekt vil forenkle systemet og bidra til at mennesker som trenger det, vil få lettere tilgang til hjelp. 

Les mer »

Er det håp for den liberale opposisjonen i Russland?

Er det håp for den liberale opposisjonen i Russland?

Dette notatet ser nærmere på overgangen i Russland fra et mangelfullt demokrati til et semi-autoritært eller autoritært styre, utviklingen til den liberale opposisjonen, og om den virkelig har politisk handlings- og gjennomslagskraft.

Les mer »
Velferd og den nordiske modellen » Flere artikler »
Økonomisk frihet og utvikling » Flere artikler »
Politisk filosofi og idédebatt » Flere artikler »

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »