NYTT CIVITA-NOTAT:

Hvem skal styre landet de neste fire årene?

Eirik Løkke Eirik Løkke

Hvordan er aldersfordelingen? Hvordan er kjønnsbalansen? Hvor mange representanter kommer fra privat sektor, og hvor mange kommer fra offentlig sektor? Hvor utdannet er stortingsrepresentantene sammenlignet med befolkningen for øvrig?

Private tjenester – slipper de til?

Virke og Civita inviterer til debatt om private aktørers rolle som utførere av offentlige tjenester og velferdsoppgaver. Hva går samfunnet glipp av når private ikke slipper til? Kan det være grunner til at det offentlige leverer enkelte tjenester selv?

Les mer »

Personvern etter Snowden – Privatliv i det digitale samfunn

Personvern etter Snowden – Privatliv i det digitale samfunn

Nå også i papirutgave! Bestilles via vår nettside her!

Bestill boken her »

Urbanisering og økonomisk utvikling – en konflikt mellom sentrum og periferi?

Urbanisering og økonomisk utvikling – en konflikt mellom sentrum og periferi?

Dette notatet ser på de økonomiske drivkreftene bak bosettingsmønsteret, og hvordan økt grad av urbanisering både er en følge av produktivitetsveksten og velstandsutviklingen, og bidrar til den.

Les mer »
Velferd og den nordiske modellen » Flere artikler »
Menneskerettigheter og demokrati » Flere artikler »
Politisk filosofi og idédebatt » Flere artikler »

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »