CIVITAFROKOST:

Hvilke konsekvenser har høy innvandring for de nordiske landene?

1. februar legger Brochmann 2-utvalget frem sin utredning om innvandringens konsekvenser. I den anledning inviterer Civita til et frokostmøte med nordiske perspektiver på innvandringen. Hvor godt rustet er Norden til å ta imot og integrere innvandrere? Hvilke endringer må til for å lykkes? Og hva kan Sverige, Norge og Danmark lære av hverandre?

Hvilke konsekvenser har høy innvandring for de nordiske landene?

3.februar kl.08:00, Café Christiania

1. februar legger Brochmann 2-utvalget frem sin utredning om innvandringens konsekvenser. I den anledning inviterer Civita til et frokostmøte med nordiske perspektiver på innvandringen. Hvor godt rustet er Norden til å ta imot og integrere innvandrere? Hvilke endringer må til for å lykkes? Og hva kan Sverige, Norge og Danmark lære av hverandre?

Les mer »

Liberale tenkere for vår tid

Liberale tenkere for vår tid

I denne boken trekker Lars Peder Nordbakken opp noen hovedlinjer i den liberale idétradisjonen etter andre verdenskrig. I sentrum står ni utvalgte liberale intellektuelle som alle, på sitt vis, har gitt viktige bidrag til vår forståelse av hva det vil si å være liberal.

Bestill boken her »

Nr. 2 2017: TISA-avtalen og Norges handel med tjenester

Nr. 2 2017: TISA-avtalen og Norges handel med tjenester

I dette notatet gis det en introduksjon til TISA-avtalen, og det sees nærmere på dens demokratiske grunnlag og hvilke muligheter og utfordringer TISA-avtalen skaper for norske bedrifter og arbeidsplasser.

Les mer »
Velferd og den nordiske modellen » Flere artikler »
Økonomisk frihet og utvikling » Flere artikler »
Menneskerettigheter og demokrati » Flere artikler »
Politisk filosofi og idédebatt » Flere artikler »

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »