CIVITA-FROKOST:

Statsministerens nyttårstale

Civita inviterer til frokostmøte på Café Christiania onsdag 21. desember. Hvilken betydning har nyttårstalen? På hvilken måte reflekterer nyttårstalene politiske og sosiale stridsspørsmål? Hva kan vi forvente av nyttårstalen 1. januar 2017?

Statsministerens nyttårstale

21.desember kl.08:30, Café Christiania

Civita inviterer til frokostmøte på Café Christiania onsdag 21. desember. Hvilken betydning har nyttårstalen? På hvilken måte reflekterer nyttårstalene politiske og sosiale stridsspørsmål? Hva kan vi forvente av nyttårstalen 1. januar 2017?

Les mer »
  • Civitaskolen våren 2017

    9.januar kl.17:00

    Civitaskolen er for deg mellom 17 og 20 år som er interessert i politikk og samfunn, og som ønsker å lære mer og diskutere med andre. Les mer om hvordan du kan søke her!

    Les mer »

Nr. 26 2016: Islamsk finans i Norge

Nr. 26 2016: Islamsk finans i Norge

I dette notatet forsøker vi å kartlegge etterspørselen etter islamsk finans i Norge. Notatet vil også si noe om den større betydningen av islamsk finans i en europeisk og norsk kontekst, og om mulige positive og negative sider ved fenomenet.

Les mer »

Personvern etter Snowden – Privatliv i det digitale samfunn

Personvern etter Snowden – Privatliv i det digitale samfunn

Hvordan kan vi balansere overvåkning og personvern i et liberalt samfunn? Og hvordan skal privatlivet sikres i møte med den nye digitale «overvåkningsøkonomien»?

Bestill boken her »
Velferd og den nordiske modellen » Flere artikler »
Økonomisk frihet og utvikling » Flere artikler »
Menneskerettigheter og demokrati » Flere artikler »
Politisk filosofi og idédebatt » Flere artikler »

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »