DEBATT:

Klimakrise som brekkstang for sosialisme

Mats Kirkebirkeland Mats Kirkebirkeland

I et internt diskusjonsnotat lanserer SV en plan som kommer «til å koste samfunnet enorme summer», skriver Mats Kirkebirkeland i Minerva.

Står bygd mot by – eller trenger vi bare lavere skatt?

Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) og Civita inviterer til debattmøte i Bodø onsdag 29. januar.

Les mer »

Offentlig og privat tradisjon i den nordiske velferdsmodellen

Offentlig og privat tradisjon i den nordiske velferdsmodellen

Dette notatet viser den sentrale rollen private aktører, både ideelle og kommersielle, har spilt i utviklingen av vår felles velferdsstat.

Les mer »

Private barnehager – er de egentlig ønsket?

Private barnehager – er de egentlig ønsket?

Regjeringen ønsker et mangfold av barnehager, men Kunnskapsdepartementet har fremmet forslag som kan føre til at innslaget av private barnehager gradvis dør ut. Dette notatet ser på forslagene i høringsnotatet og fraværet av analyser av tiltakenes konsekvenser.

Les mer »
Velferd og den nordiske modellen » Flere artikler »
Økonomisk frihet og utvikling » Flere artikler »
Menneskerettigheter og demokrati » Flere artikler »

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »