DEBATT:

Hva ville Gerhardsen gjort?

Kristin Clemet Kristin Clemet

Så hva ville Gerhardsen gjort, hvis han levde i dag og skulle møte dagens utfordringer? Slik vi må forstå Kristjánsson, Moxnes og Marsdal, ville Gerhardsen ha innført en radikal form for sosialisme og planøkonomi – altså noe som til forveksling ligner på Rødts program. Er det noen andre som tror på det? Jeg tror ikke det, skriver Kristin Clemet i Klassekampen.

Kan alle bli norske?

24.september kl.08:00, Christiania

Hvem definerer hva det vil si å være norsk? Og når er man norsk nok? Civitafrokost tirsdag 24. september kl. 8.00 – 9.00. Meld deg på her!

Les mer »
 • Oscarsborgseminaret 2019

  26.september kl.08:00, Oscarsborg

  Vi inviterer med dette til Oscarsborgseminaret 26. – 27. september 2019. Les mer om hvordan du kan søke om å delta her!

  Les mer »
 • Forskning i krise?

  9.oktober kl.08:00, Christiania

  Civitafrokost onsdag 9. oktober: Hvordan staker vi ut en politisk retning midt i en vitenskapelig revolusjon? Hvordan utnytter vi best de nye mulighetene som åpne data og åpen forskning gir? Og hvordan sikrer vi at forskere og forskning vurderes på riktig måte i kampen om stillinger og finansiering?

  Les mer »

Et mindre og bedre statlig eierskap

Et mindre og bedre statlig eierskap

Dette notatet diskuterer noen generelle fordeler ved statlig nedsalg, og gir eksempler på bedrifter der endret eierstruktur kan være gunstig for både samfunnet og selskapene selv.

Les mer »

Holdninger til private aktører i velferden i Stavanger

Holdninger til private aktører i velferden i Stavanger

Dette notatet gir en kort fremstilling av holdningene til private leverandører av offentlig finansierte velferdstjenester blant partiene som stiller til valg i Stavanger.

Les mer »
Velferd og den nordiske modellen » Flere artikler »
Økonomisk frihet og utvikling » Flere artikler »
Menneskerettigheter og demokrati » Flere artikler »
Politisk filosofi og idédebatt » Flere artikler »

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »