PODCAST:

Liberal halvtime: Hva er det som avgjør hva vi mener?

Liberal halvtime: Hva er det som avgjør hva vi mener?

Forskning antyder at identitet spiller en stor rolle for hvilke oppfatninger vi danner oss. Har rasjonell debatt påvirkning på våre oppfatninger? Hvilken påvirkning har følelsene? Og hvorfor er det så vanskelig å skifte mening? Gjest er Aksel Braanen Sterri, stipendiat ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO.

The Case Against Education

20.august kl.08:00, Christiania

Most politicians emphasize the virtues of higher education. However, does higher education actually impart critical knowledge and skills, or are we spending hundreds of billions of dollars annually to offer nothing more than an expensive signaling device? Is the education system mostly a waste of time and money or is accessible higher education critical to secure opportunities for all? 

Les mer »

Det teknologiske arbeidslivet

Det teknologiske arbeidslivet

Denne rapporten gir et innblikk i de mange debattene rundt hvordan teknologien kan tenkes å virke inn på samfunnet, og da først og fremst på arbeids- og næringslivet. Hva er det egentlig som skjer når maskiner tar over arbeidsoppgaver og arbeidsplasser? Og er de endringene vi står oppe i nå vesensforskjellige fra tidligere tiders teknologiske sprang?

Last ned og les rapporten her »

Skaper høyrepolitikk høyrepopulisme?

Skaper høyrepolitikk høyrepopulisme?

Opplever land som er blitt styrt av sentrum-høyrepartier en politisk tillitskrise, høy arbeidsledighet, en følelse av utenforskap og manglende fremtidshåp blant velgerne, som igjen fører til økt støtte til høyrepopulistiske partier?

Last ned og les rapporten her »
Velferd og den nordiske modellen » Flere artikler »
Økonomisk frihet og utvikling » Flere artikler »
Menneskerettigheter og demokrati » Flere artikler »
Politisk filosofi og idédebatt » Flere artikler »

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »