NYTT NOTAT:

Vil et europeisk arbeidslivsbyrå styrke EUs indre marked?

Jan Erik Grindheim Jan Erik Grindheim
Vil et europeisk arbeidslivsbyrå styrke EUs indre marked?

I dette notatet ser vi nærmere på hvilke oppgaver det nye arbeidslivsbyrået skal ha, hvordan ansvaret for EUs politikk på arbeidslivsområdet må balanseres mot de enkelte medlemsstatenes politikk, og den norske politiske debatten om byrået.

Hva gjør vi med ulikheten?

1.mars kl.08:00, Christiania

Civitafrokost fredag 1. mars. I panelet: Henrik Asheim, stortingsrepresentant for Høyre og leder av Stortingets finanskomité, Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant og finanspolitisk talsperson for SV og Roar Hagen, dr. philos og professor ved Institutt for sosiologi ved Universitetet i Tromsø.

Les mer »
 • Bør Norge bli medlem av FNs sikkerhetsråd?

  6.mars kl.08:00, Christiania

  Civitafrokost onsdag 6. mars kl. 8.00 – 9.15. I panelet: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), Sveriges tidligere stedfortredende ambassadør i FNs sikkerhetsråd, Carl Skau, og tidligere FN-utsending og leder for Security Council Report, Ian Martin.

  Les mer »
 • Women’s Voices Changing the Middle East

  The evening before International Women’s Day, March 7th, some of the most prominent women’s rights advocates in the Middle Eastern region will visit Oslo and the Nobel Peace Center. They will share their personal stories of activism, perseverance and resilience and discuss how women’s voices can change the Middle East.

  Les mer »

En drøfting av argumenter for og mot private, kommersielle aktører i velferden

En drøfting av argumenter for og mot private, kommersielle aktører i velferden

Dette notatet tar for seg argumentene for og mot private aktører som leverandører av velferdstjenester.

Les mer »

Demokrati i trøbbel

Demokrati i trøbbel

Dette essayet er et forsøk på å forklare det liberale demokratiets forutsetninger og innretninger, men det er også et forsøk på å beskrive hva liberalt demokrati ikke er. Selv om det er mye vi kan mislike, kanskje til og med sterkt, er det ikke sikkert at vi vil like det som eventuelt kommer etter liberalt demokrati.

Bestill boken her »
Velferd og den nordiske modellen » Flere artikler »
Økonomisk frihet og utvikling » Flere artikler »
Menneskerettigheter og demokrati » Flere artikler »
Politisk filosofi og idédebatt » Flere artikler »

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »