NYY CIVITA-NOTAT:

Hvor går det europeiske sosialdemokratiet?

Jan Erik Grindheim

Hvilken rolle kan samarbeidet i EU spille for at sosialdemokratiet eventuelt skal kunne gjenvinne sin fordums storhet?

Valgkampens første duell mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre

9.august kl.08:00, Café Christiania

Civita inviterer til frokostmøte på Cafe Christiania onsdag 9. august kl. 8.00 – 9.00. Les mer og meld deg på her!

Les mer »

Medier og demokrati i populismens tidsalder - Et blikk på medieoffentligheten i etterkant av 2016-valget i USA

Medier og demokrati i populismens tidsalder - Et blikk på medieoffentligheten i etterkant av 2016-valget i USA

I dette notatet drøftes forholdet mellom medier og demokrati i populismens tidsalder.

Les mer »

Hvorfor er regjeringen og Senterpartiet så uenige om kommunereformen?

Hvorfor er regjeringen og Senterpartiet så uenige om kommunereformen?

Spørsmålet som diskuteres i dette notatet, er hvordan regjeringen og Senterpartiet kan ha så ulike syn på fremtidens utfordringer i kommunesektoren.

Les mer »
Velferd og den nordiske modellen » Flere artikler »
Økonomisk frihet og utvikling » Flere artikler »
Menneskerettigheter og demokrati » Flere artikler »
Politisk filosofi og idédebatt » Flere artikler »

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »