SEMINAR:

Fleslandseminaret 2017

Civita inviterer til Fleslandseminaret 30. -31. mars 2017. Husk søknadsfristen 27. februar!

Fleslandseminaret 2017

27.februar kl.23:59

Civita inviterer til Fleslandseminaret 30. -31. mars 2017. Husk søknadsfristen 27. februar!

Les mer »
 • Hva har blåstrømpene egentlig bidratt med?

  8.mars kl.08:00, Café Christiania

  Hvordan var det å være borgerlig kvinnesakskvinne før i tiden? Fortjener de noe av æren for dagens likestilling mellom kvinner og menn? Hva var de viktige sakene før, og hva blir de viktige sakene nå? Hvor gikk de politiske skillelinjene den gangen, og hvor går de nå?

  Les mer »
 • Kan alle bli med?

  9.mars kl.08:00, Café Christiania

  Civita inviterer til frokostmøte torsdag 9. mars. Like muligheter for alle er en viktig norsk verdi. Men hvordan skal dette sikres i praksis? Er det mulig å få med alle? Les mer og meld deg på her!

  Les mer »

Liberale tenkere for vår tid

Liberale tenkere for vår tid

I denne boken trekker Lars Peder Nordbakken opp noen hovedlinjer i den liberale idétradisjonen etter andre verdenskrig. I sentrum står ni utvalgte liberale intellektuelle som alle, på sitt vis, har gitt viktige bidrag til vår forståelse av hva det vil si å være liberal.

Bestill boken her »

Nr. 4 2017: Bruk av benchmarking for effektivisering i offentlig sektor

Nr. 4 2017: Bruk av benchmarking for effektivisering i offentlig sektor

Hvor effektiv er offentlig sektor? Formålet med dette notatet er å se på hvordan benchmarking og beste praksis-sammenligninger brukes i offentlig sektor i dag.

Les mer »
Velferd og den nordiske modellen » Flere artikler »
Økonomisk frihet og utvikling » Flere artikler »
Menneskerettigheter og demokrati » Flere artikler »
Politisk filosofi og idédebatt » Flere artikler »

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »