NYTT CIVITA-NOTAT:

Bruk av benchmarking for effektivisering i offentlig sektor

Steinar Juel

Hvor effektiv er offentlig sektor? Formålet med dette notatet er å se på hvordan benchmarking og beste praksis-sammenligninger brukes i offentlig sektor i dag.

Fleslandseminaret 2017

27.februar kl.23:59

Civita inviterer til Fleslandseminaret 30. -31. mars 2017. Les mer om seminaret og hvordan du kan søke her!

Les mer »

Nr. 3 2017: Enova – lite effektiv og svært kostbar klimapolitikk

Nr. 3 2017: Enova – lite effektiv og svært kostbar klimapolitikk

Er Enova et kostnadseffektivt klimaverktøy med formålet og rammene Stortinget har gitt organisasjonen? Eller nok et typisk eksempel på at norske politikere ikke har evne og vilje nok til å innføre lite populære klimapolitiske virkemidler?

Les mer »

Liberale tenkere for vår tid

Liberale tenkere for vår tid

I denne boken trekker Lars Peder Nordbakken opp noen hovedlinjer i den liberale idétradisjonen etter andre verdenskrig. I sentrum står ni utvalgte liberale intellektuelle som alle, på sitt vis, har gitt viktige bidrag til vår forståelse av hva det vil si å være liberal.

Bestill boken her »
Velferd og den nordiske modellen » Flere artikler »
Økonomisk frihet og utvikling » Flere artikler »
Politisk filosofi og idédebatt » Flere artikler »

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »