KVELDSMØTE I DAG:

Women in Charge

Women in Charge

What is the situation for women in countries with extreme gender equality issues? How can women activists from countries like these connect and cooperate to build lasting, sustainable change in the world?

Fleslandseminaret 2018

22.mars kl.09:00, Søknadsfrist: mandag 19. februar 2018

Civita inviterer til Fleslandseminaret 22. -23. mars 2018. Les mer om hvordan du kan søke her!

Les mer »

Hva er markedsøkonomi?

Hva er markedsøkonomi?

Markedsøkonomien har vist seg å være overlegent alle alternativer i sin evne til å tilfredsstille materielle og immaterielle behov. Men hvilke spilleregler er en velfungerende og konkurransedrevet markedsøkonomi betinget av?

Bestill boken her »

Er gratis høyere utdanning rettferdig?

Er gratis høyere utdanning rettferdig?

En moderat studieavgift kan være et virkemiddel for å redusere ulikheten og bidra til sosioøkonomisk omfordeling i samfunnet.

Les mer »
Velferd og den nordiske modellen » Flere artikler »
Økonomisk frihet og utvikling » Flere artikler »
Menneskerettigheter og demokrati » Flere artikler »
Politisk filosofi og idédebatt » Flere artikler »

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »