PODCAST:

Rettsstaten etter 11. september

Eirik Løkke Eirik Løkke
Rettsstaten etter 11. september

Hvordan påvirket terrorangrepet mot World Trade Center rettsstatstenkningen i Vesten? Hva var bakgrunnen for opprettelsen av Guantánamo Bay? Og hvorfor greide aldri Obama-administrasjonen å avvikle fangeleiren? Hvordan skal Vesten bekjempe terrorisme uten å gå på akkord med rettsstaten? Hør ny episode av Liberal halvtime!

Putins assault on Russian democracy: The case of Alexey Navalny

4.oktober kl.08:00

Breakfast meeting Monday October 4th with Leonid Volkov, Chief of Staff to Alexey Navalny and Karen-Anna Eggen, PhD Fellow at the Norwegian Institute for Defence Studies.

Les mer »

Politikk og retorikk i den norske TV-debatten

Politikk og retorikk i den  norske TV-debatten

Spiller politikerne mer på følelser nå enn før? Går underholdningsverdi på bekostning av saklighet? Har debatten beveget seg i en mindre kunnskapsrik retning? Dette notatet har analysert NRKs TV-sendte partilederdebatter fra 2001 til 2021, for å kartlegge hvordan retorikken har endret seg, og om valgsendingene oppfyller sin samfunnskritiske rolle som arena for politisk debatt.

Les mer »

Fritt behandlingsvalg – pasienten i sentrum?

Fritt behandlingsvalg – pasienten i sentrum?

Fritt behandlingsvalg gir pasienter rett til helsehjelp på det offentliges regning. Fritt behandlingsvalg gir større valgfrihet og kan redusere ventetiden. I dette notatet sees det nærmere på hva ordningen innebærer og hva uenigheten går ut på.

Les mer »
Velferd og den nordiske modellen » Flere artikler »
Økonomisk frihet og utvikling » Flere artikler »
Menneskerettigheter og demokrati » Flere artikler »
Politisk filosofi og idédebatt » Flere artikler »

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »