Hva er privatisering?


Privatisering innebærer å gjøre noe privat som tidligere var offentlig. På økonomiområdet betyr privatisering av en offentlig oppgave at man overfører eierskap, finansiering og drift til en eller flere private aktører.

Ordet brukes ofte av privatiseringens motstandere, også om mindre omfattende overføringer, gjerne økonomiske, fra det offentlige. Selv om det er riktig at dette er å gjøre noe som tidligere var offentlig, privat, er det hensiktsmessig å skille mellom privatisering der hele ansvaret gjøres privat, og mer begrensede overføringer. Når det offentlige for eksempel overfører driften av et sykehjem til private aktører, men beholder ansvaret for regler, kontroll og finansiering selv, kan det være misvisende å bruke det politisk ladede begrepet privatisering om overføringen.

Hvordan det er hensiktsmessig å utføre en oppgave eller en tjeneste, avhenger blant annet av hvilke mål man har for driften. Ofte må effektivitetshensyn avveies mot hensynet til likhet eller kontroll. I vurderingen av hvorvidt noe bør (del-)privatiseres, bør man også vurdere kompleksiteten i eksisterende og nye avtaler, tilgangen til informasjon og mulighetene for å skape et velfungerende marked med god konkurranse mellom tilbydere. Privatisering kan ofte gi høyere effektivitet, større fleksibilitet, innovasjon og større mangfold. I mange tilfeller kan det likevel være fornuftig at det offentlige beholder retten til å kontrollere eller finansiere godet.

 

Artikkelen er skrevet av Marius Doksheim og er sist oppdatert 19.6.18.

 

Videre lesning:

Temaside: Civita om private aktører i velferden

Nr.6 2014: Statlig nedsalg

Holdninger til private aktører i velferden

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »