Hva betyr offentlig?

 

istockphoto.com/arthobbit

Offentlig har sin opprinnelse i det tyske ordet offen, «åpen» og betegner noe som befinner seg i det åpne rom, som alle har adgang til, og/eller som angår alle. Den brukes gjerne konkret som en betegnelse på myndigheter, stat eller kommune, som i offentlig sektor. Offentlig betyr det motsatte av privat.

At noe er offentlig, betyr at det er større kontroll og interesse rundt fenomenet enn om det hadde vært privat. Men skillene er ikke tydelige. For eksempel vil mange private arenaer, som et shoppingsenter, være å betrakte som en offentlig plass. Offentlig sektor består av de virksomheter som er eiet og drevet av stat eller kommune, og i hovedsak finansiert gjennom skatt og avgifter.

 

Artikkelen er skrevet av Marius Doksheim og er sist oppdatert 5.4.2018.

 

Videre lesning:

Hvor stor offentlig sektor tåler vi?

Nr.15.2013: Offentlig vs. privat

Nr. 30 2015: Offentlig sektor og stemmegivning

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »