Hva er en reform?

 

 

En reform har til hensikt å omdanne og forbedre en virksomhet. Den skiller seg fra en revolusjon ved å la prosessen frem mot reformen skje fredelig og i lovlige former, og ikke brått og ofte voldelig som under en revolusjon. En revolusjon utløser en større og mer radikal endring enn en reform. En reform er bredere, mer omfattende og mer utredet/planlagt enn mindre justeringer.

 

Artikkelen er skrevet av Marius Doksheim og er sist oppdatert 10.9.18.

Videre lesning:

Nr. 1 2017: Liberale reformer i åtte land

Reformer – til glede og smerte

Nr. 3 2013: Ikke-bærekraftig velferdsstat: Behov for reformer

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »