Temaside: Civita om ulikhet

Her er en oversikt over Civitas publikasjoner om økonomisk ulikhet, og noen utvalgte artikler. Siden er oppdatert 20.10.21.

Hvordan skal vi utjevne sosiale forskjeller?

Befolkningens syn på sosiale forskjeller og ulikhet

Arbeid og skole er viktigere enn skatt

Verdens likeste land

Ideologi og vitenskap – og selektive fortellinger om faktiske forhold

En stor offentlig sektor står i veien for det norske selveierdemokratiet

Lars Fr. H. Svendsen om rettferdighet og likhet

Betraktninger om et nytt mål for inntektsulikhet

La oss diskutere substans

Høyst uklar ny-regning fra SSB-forskere

Del 1: Martin Sandbu om hvorfor ulikheten har økt

Branko Milanovic om krisen, kapitalismen og ulikhet

Hva skjer med økonomisk ulikhet etter koronakrisen?

Garantiinntekt – En to-trinns velferdsmodell og forslag til ny velferdsløsning

Hvorfor er det så vanskelig å redusere barnefattigdommen?

Agenda, Piketty og norske medier

Arveavgiften – før, nå og i fremtiden

Formue og ulikhet

Temaside: Debatten om formuesfordelingen i Norge

Formuesfordelingen i Norge er ikke skjev

Er skatt eller velferdsstaten viktigst for utjevning?

Norge på likhetstoppen

Noen må være rike

Ulike mennesker – like muligheter

Fakta om farlige forskjeller

Underlige konklusjoner om ulikhet

Nr. 6 2017: Tiltak mot ulikhet

Venstresidens ulikhetsdebatt

Civita og ulikhet

Politikken som føres i Norge fører til redusert økonomisk ulikhet

VILJE TIL Å LYKKES – Innvandring og sosial mobilitet

Nr. 27 2016: Utdanning og sosial mobilitet

Likhet før velferdsstaten – Norsk inntektsulikhet gjennom 120 år

Økt skatt til de rike ga økt ulikhet

Nr. 4 2016: Økende ulikhet i Norge?

Avskaffelse av ekstrem fattigdom innen 2030

Nr. 23 2015: SOSIAL MOBILITET

Nr. 21 2015: Oslo – den sammensatte byen

Nr. 11 2015: Thomas Piketty – ett år etter

Rettferdighet

Nr.19 2014: Internasjonal stagnasjon og økende ulikhet

Nr. 17 2014: Pikettys sannheter og fataliteter

Hvor stor grad av ulikhet er akseptabelt i et samfunn?

Nr. 14 2014: Formuesskatt og ulikhet

Hvor mye ulikhet tåler vi?

Økonomiske forskjeller og Thomas Piketty – et liberalt perspektiv

Piketty og ulikhetsdebatten

Nr. 11 2014: Thomas Piketty – Nyansering og mulige løsninger

10 grunner til at vi ikke er på vei tilbake til Downton Abbey

Ulikhetens pris: Svar til Håvard Nilsen

Nr.5 2013: Ulikhet i USA

Nr. 2 2013: De rikes skatt og bidrag til samfunnet

Økonomisk ulikhet

Nr. 12 2010: Likhet eller frihet? En kritikk av The Spirit Level

Nr.7 2008: Hva er fattigdom?

MULIGHETER FOR ALLE

 

I tillegg til disse publikasjonene, har Civitas ansatte skrevet en lang rekke tekster om tilstøtende emner, som blant annet fattigdom, global utvikling, velferdsordninger, utdanning, innvandring og integrering, arbeidsliv og trusler mot demokratiet.

 

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »