Borgerlønn

Borgerlønn

 

Borgerlønn er en betegnelse på en statlig utbetaling til alle borgere, uten forbehold. I dette notatet gjennomgår prosjektleder i Civita, Mathilde Fasting, debatten om borgerlønn i og utenfor Norge. Hun får frem fordeler og ulemper med ideen, og presenterer konkrete prosjekter og eksperimenter fra andre land. Hvilke elementer fra borgerlønnsdiskusjonen kan være verdifulle for reformer av den norske velferdsmodellen? Hvordan kan en borgerlønn innrettes for å gi flest mulig fordeler, og færrest mulig ulemper? Er borgerlønn en god, liberal idé?

LAST NED OG LES NOTATET HER:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »