Hva er handel?

 

 

 

Handel er utveksling av varer eller tjenester, enten direkte eller gjennom et betalingsmiddel som penger. Handel kan finne sted dersom både kjøper og selger ser seg tjent med det, og mener de får mer igjen for utvekslingen enn de gir. Handelen foregår som oftest i et marked.

Bruken av penger forenkler handelen betydelig, ved at begge aksepterer dette som byttemiddel – og man slipper å lete seg frem til en som kan tilby det du ønsker å bytte til deg.

Handel bidrar til spesialisering og arbeidsdeling, ved at hver og én kan konsentrere seg om å produsere en eller få ting, og så handle med andre for å skaffe seg resten av det en trenger og ønsker. Jo større markedet er, jo mer spesialisering kan en oppnå, og derfor gir for eksempel handel over landegrensene store fordeler. Når man kan handle med andre mennesker, over hele verden, får en både et større marked for det en selv produserer, og flere muligheter til å oppfylle egne behov. Derfor bidrar frihandel til vekst og velstand.

Prisene i et marked bestemmes av en rekke prosesser mellom de handlende. Jo mer konkurranse, jo bedre fungerer prismekanismen. Innovasjon, entreprenørskap og rammebetingelser kan påvirke markedet.

 

Artikkelen er skrevet av Marius Doksheim og er sist oppdatert 26.2.19.

 

Videre lesning:

Hva er markedsøkonomi?

Proteksjonisme på fremmarsj? Norske partiers handelspolitikk

Nr. 9 2009: Kan handel med mat redusere fattigdom?

 

 

 

 

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »