Hva er entreprenørskap?

 

 

Entreprenørskap er en prosess hvor man alene eller i samarbeid med andre går fra å ha en idé til å etablere og/eller utvikle ny forretningsmessig virksomhet. Som oftest dreier denne prosessen seg om å kommersialisere idéer og utvikle produkter for å oppnå profitt. Men det er også mulig å utvikle produkter eller goder uten at profitt er målet, eller bare er et underordnet mål, som i sosialt entreprenørskap. En person eller gruppe som tar risiko og begir seg inn på entreprenørskap, omtales som gründer eller entreprenør. Et mye brukt synonym er gründerskap. Entreprenørskap inkluderer hele prosessen fra idé til forretningsmessig produkt og fordrer som regel kunnskap om så vel innovasjon som finans og forretning. Et viktig element i entreprenørskap er evnen og viljen til å ta risiko. Entreprenørskap dreier seg i sin natur om nyskapning, hvor det å håndtere usikkerhet er en viktig egenskap. Ikke alle som forsøker, lykkes med sitt entreprenørskap og skaper bærekraftig kommersiell virksomhet. Det betyr at et samfunn som ønsker å fremme entreprenørskap, må skape insentiver slik at borgerne er villige til å ta risiko.

 

Artikkelen er skrevet av Eirik Løkke og er sist oppdatert 17.12.19.

 

Videre lesning:

Norske eiere

Kompetent kapital – Innovasjon, eierskap og skatt

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »