Hva er likeverd?

 

istockphoto/tommaso79

 

Likeverd er i juridisk forstand det samme som likhet. I kristen-humanistisk tenkning snakkes det ofte om menneskeverdet som en understrekning av at alle mennesker er like. Det vil si at uansett egenskaper, medfødte eller tilegnede, så er vi alle like verdige. Derav ordet likeverd.

Likeverd blir i dagligtalen ofte brukt for å understreke at likhet ikke står i noen nødvendig motsetning til mangfold. Tanken om likeverd er ikke at alle mennesker skal være like hverandre, men at vi skal være like verdige. I feministisk tankegang har dette blitt uttrykt i omsorgsfeminismen, hvor man ikke har vektlagt menn og kvinners likhet i egenskaper og uttrykk, men i større grad har vektlagt at kvinner og menn kan være forskjellige, og at likestilling handler om å akseptere og anerkjenne forskjeller og mangfold og dets likeverd. Idéen om likeverd er en utfordring med tanke på prioriteringer innenfor helse, men er også en idé som brukes i abortdebatten og i debatten om aktiv dødshjelp.

Likeverdstanken står ikke nødvendigvis i motsetning til idéer om at mennesker fra ulike kulturer kan ha ulike egenskaper, for eksempel at noen grupper kan ha større sannsynlighet for visse sykdommer osv., men den står i en nødvendig motsetning til rasistisk ideologi.

 

Artikkelen er skrevet av Lars Kolbeinstveit og er sist oppdatert 30.1.20.

 

Videre lesning:

LIKESTILLING: En duft av kvinner

Eutanasi: Revolusjon i Belgia

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »