Hva er likestilling?

istockphoto.com/TimArbaev

 

Likestilling dreier seg om at alle mennesker skal ha like rettigheter uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne eller livssyn. Et typisk tegn på manglende likestilling er lover som hindrer for eksempel en kvinne, fordi hun er kvinne, retten til å ta sertifikat og kjøre bil. Hvis kvinnen er blind og ikke er egnet til å kjøre bil, er det ikke manglende likestilling.

Likestilling dreier seg om at alle har lik mulighet, og at det ikke er noen formelle hindre som står i veien for en person i å ta legeutdanning på bakgrunn av for eksempel kjønn, eller for en katolikk til å bli taxisjåfør fordi han er katolikk. Likestilling støter likevel på noen kompliserte hindre. For eksempel tillater vi menigheter eller andre grupper å drive forskjellsbehandling – for eksempel at kvinner ikke skal kunne være prester. Et ufravikelig kriterium for å kunne tolerere dette er at man skal kunne få melde seg ut av gruppen.

Likestilling sees likevel normalt på som noe som dreier seg om likestilling mellom kjønn. For eksempel har Norge underlagt seg FNs kvinnediskrimineringskonvensjon. De fleste vil være enige i at vi fullt ut har formell likestilling mellom kjønn i Norge i dag, selv om det finnes noen små unntak, som for eksempel at fedre ikke har selvstendig rett til opptjening av foreldrepenger.

Det skilles mellom formell og reell likestilling. I norsk kontekst oppstår oftest politisk debatt og uenighet ikke hvorvidt vi har reell likestilling, men om hvilke politiske og lovmessige tiltak som er legitime og effektive for å oppnå mer reell likestilling.

 

Artikkelen er skrevet av Lars Kolbeinstveit og er sist oppdatert 9.11.18.

Videre lesning:

Nr. 3 2011: Liberal feminisme

Nr. 21 2014: Likestillingsombudet

Hva er likeverd?

Hva er kvotering?

Cathrine Holst Hva er Feminisme

Victoria Wæthing og Karen Thue: Blåstrømper

Store norske leksikon om Likestilling

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »