Hva er en tankesmie?

 

 

Ordet tankesmie eller tenketank kommer fra det engelske begrepet think tank, og betegner tradisjonelt et forskningsinstitutt eller en organisasjon som gir råd og ideer om politikk, næringsliv eller militære spørsmål. En tankesmie er en arena for utvikling og formidling av kunnskap og ideer på viktige samfunnsområder, og tankesmiene forsøker vanligvis å koble kunnskap og politikk.

Tradisjonen for tankesmier er sterk i USA og England, men tankesmiene også hatt betydning i andre europeiske land, og i dag finnes det tusenvis av tankesmier, spredt over hele verden. Begrepet stammer fra 1950-tallet, men tankesmielignende organisasjoner finner man allerede på 1800-tallet, blant annet med velkjente Fabian Society i Storbritannia.

Tankesmiene er veldig forskjellige, både når det gjelder størrelse, finansiering, formål og betydning. Noen er tematiske eller regionale – andre er mer ideologiske eller kanskje til og med knyttet til et politisk parti. Civita er for eksempel uavhengig av alle partier, men ikke uavhengig av verdier. Civita er en liberal tankesmie og tar derfor utgangspunkt i liberale ideer og verdier, som vi ønsker å fremme. Men Civitas medarbeidere behøver ikke å ha bare én mening, for vi er hverken et politisk parti eller en interesseorganisasjon.

En del norske statlige forskningsinsitutter, som Nupi og Prio, ville i andre land gjerne vært regnet for tankesmier.

Noen mener at ideologiske tankesmier har mindre troverdighet enn for eksempel forskere, fordi de har et grunnleggende verdisyn. Andre mener at alle, også forskere, har et verdisyn, og at det er redelig å si hva det er. Uansett er det kvaliteten på arbeidet som til slutt avgjør hvilken politisk innflytelse man får og hvor stor oppslutningen er om de aktivitetene som tilbys.

De ideologisk orienterte tankesmiene er ikke et alternativ til de politiske partiene, men et supplement. De kan stå friere og ofte tenke mer prinsipielt, mer langsiktig og mer dristig enn et politisk parti kan gjøre. Kommunikasjonen behøver ikke være like strategisk. Og tankesmiene kan tilby akademisk kunnskap i en tilgjengelig form, hvilket ofte er nyttig for politikken.

Tankesmier kan operere på ulike måter. Civitas aktiviteter er blant annet å arrangere frokostmøter, kurs og seminarer som er åpne for alle, og å utrede og utgi publikasjoner om en lang rekke temaer.

 

Artikkelen er skrevet av Marius Doksheim og er sist oppdatert 29.1.2019.

Videre lesning:

Oversikt over Civitas publikasjoner

Hva er liberalisme?

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »