Hva er et parti?

 

istockphoto.com/roberuto

 

Et politisk parti er et organisert fellesskap av personer som deler et minste felles multiplum av politiske synspunkter. Personer som er medlem av et parti, refereres ofte til som partimedlemmer.

Det som skiller medlemmer fra sympatisører, er at de førstnevnte i større grad søker å påvirke politiske prosesser.

Det finnes ulike måter å organisere et parti på. Et politisk parti i et demokrati er som oftest organisert demokratisk med ulike nivåer fra lokalt til sentralt nivå. Lederne på de ulike nivåene er som regel valgt av en større gruppe medlemmer. De fleste partier opererer med eksklusivt medlemskap. Det vil si at man ikke kan være medlem av flere forskjellige partier samtidig.

Politiske partier eksisterer også i udemokratiske land, men skiller seg vesentlig fra partiene i demokratiske land ved at partiene ofte styres med autoritære virkemidler. Partier i autoritære samfunn skiller seg også fra partier i demokratiske land ved at medlemskap er langt viktigere også når det gjelder muligheter utenfor politikken.

Et partis viktigste funksjon er å stille til valg (se valgkamp) med et politisk program og egnede kandidater for å vinne størst mulig oppslutning. Partisystemet anses av mange for å være en hjørnesten i det liberale demokratiet.

 

Artikkelen er skrevet av Eirik Løkke og er sist oppdatert 11.5.18.

 

Videre lesning:

Nr.12 2014: Et blikk på valgordningen, nominasjonen og deltakelsen i norske partier

Små partier med stor makt

Arbeiderpartier uten arbeidere

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »