Hva er ekstremisme?

 


 

Ekstremisme kan forstås på forskjellig vis. I dagligtale bruker vi uttrykket ekstrem i betydningen uttalelser eller fenomener som avviker betydelig fra normalen, for eksempel å være ekstremt sint eller ekstremt god til å gå på ski. Som politisk begrep er det knyttet til å bruke eller agitere for vold som fødselshjelper for politiske eller religiøse idéer.

Selv om det også gir mening å omtale regimer som Stalins Sovjetunionen og Hitler-Tyskland som ekstremistiske, brukes begrepet i hovedsak om grupper eller enkeltpersoner som opererer utenfor statsmakten.

Venstreekstreme er revolusjonære som vil omkalfatre staten og overta ”det borgerlige voldsapparatet” (politi og forsvar) med vold eller terror. Eksempler er italienske Røde Brigader, den vesttyske Baader Meinhof-gruppen og danske Blekingegadebanden, som alle utførte terrorhandlinger. I Norge er AKP-ml på 1970-tallet det nærmeste vi kommer en gruppering som var tilhengere av voldelig revolusjon. I dag kan den ubetydelige AKP-avleggeren Tjen Folket regnes som venstreekstrem.

De høyreekstreme er gjerne fascister eller sterkt influert av fascisme. De vil styrte statsmakten med vold og ”gjøre noe” med samfunnets demografiske/etniske sammensetning. I Norge har vi tradisjonelt hatt en rekke små høyreekstreme grupperinger, de fleste inspirert av nazistisk ideologi. Høyreekstreme har stått for en rekke drap og terrorhandlinger på norsk jord, med Anders Behring Breiviks terrorhandlinger i 2011 som et eksempel i særklasse. Den høyreekstreme volden har en tendens til å være rettet mot sivile fremfor politiske mål.

Den mest utbredte ekstremismen i våre dager er religiøst motivert, i første rekke av radikal islam. Den islamske staten (IS) har rekruttert tusenvis av unge muslimer fra Europa til særdeles brutal krigføring i Syria og Irak. Al Qaida, med røtter til den sovjetiske okkupasjonen av Afghanistan, er en terrorgruppe med forgreninger i alle verdenshjørner. De sto bak angrepet på Twin Towers i New York i 2001, samt store terrorangrep i Madrid og London. Islamistiske terrorister er særlig fryktet fordi de gjerne opererer med spektakulære selvmordsaksjoner på steder der det ferdes mange mennesker. Den palestinske organisasjonen Hamas er et eksempel på en ekstremistgruppering som har kommet til makten gjennom valg. Kort tid etter valgseieren innførte de diktatur under det palestinske selvstyret i Gaza.

Ekstremisme forveksles ofte med utrykket radikalisme fordi grensedragningene kan være utydelige.

 

Artikkelen er skrevet av Bård Larsen og er sist oppdatert 25.11.19.

 

Videre lesning:

Nr. 24 2013: Ekstremisme, radikalisme og populisme

Vi må ikke fire én tomme

Temaside: Civita om populisme

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »