Trender

Trender

Vet du hva som vil påvirke Norge og hverdagen din fremover? Civita har – i små, korte notater – sett nærmere på trender og utviklingstrekk som vil påvirke Norge. Flere Trend-notater er også samlet i pamfletten «Trender». Du finner link for nedlasting og bestillingsskjema under de ti notatene på siden her!

Europaiendring_web2

 

Europa i endring

av Jan Erik Grindheim, statsviter i Civita

Hva vil skje med Europa og EU? Vil flyktningkrise og økonomiske problemer føre til isolasjon og tilbakegang, eller vil Europa fremdeles spille en sentral rolle?

Last ned og les notatet her: Europa i endring

 

 

 

Urbanisering_forside

 

 

Urbanisering

av Jan Erik Grindheim, statsviter i Civita

For første gang i historien bor mer enn halvparten av verdens befolkning i byer. Urbaniseringen byr på problemer, men også nye muligheter. Hvordan kan vi sørge for at det fortsetter?

Last ned og les notatet her: Urbanisering

 

 

 

 

individualisering_web2

 

 

Individualisering

Av Lars Fr. H. Svendsen, filosof i Civita

Individualisering er en av de sterkeste trendene i det moderne samfunn. Likevel er ikke den sosiale kapitalen svekket. Det oppstår nye former for sosiale nettverk og familieliv .

Last ned og les notatet her: Individualisering

 

 

 

 

Polarisering av religion_web

 

Politisering av religion

Av Torkel Brekke, religionshistoriker i Civita

Religion har økende innflytelse på politikken til tross for langvarig sekularisering. Politisert islam, kristendom, hinduisme og buddhisme finnes i ulike deler av verden. Vil sekulariseringen likevel fortsette?

Last ned og les notatet her: Politisering av religion

 

 

globale maktendringer_web

 

Globale maktendringer

av Jan Erik Grindheim, statsviter i Civita

Den økonomiske makten forskyves mot øst og sør. Maktforholdene i verden er i endring. Hva driver dem, og hvilke konsekvenser har det?

Last ned og les notatet her: Globale maktendringer

 

 

 

Migrasjon_web

 

Migrasjon

Av Torstein Ulserød, jurist i Civita

Flyktningkrisen er en del av en utvikling med økende migrasjon. Hvordan kan migrasjonen reguleres, samtidig som mennesker som har rettmessige krav på beskyttelse, får det?

Last ned og les notatet her: Migrasjon

 

 

Klimaendringer_web

 

Klimaendringer

Av Haakon Riekeles, samfunnsøkonom i Civita

Klimaendringer forventes å få store negative konsekvenser for svært mange mennesker. Hva gjøres internasjonalt, og hva betyr Norges klimasamarbeid med EU?

Last ned og les notatet her: Klimaendringer

 

 

demografiske endringer

 

Demografiske endringer

Av Marius Doksheim, fagsjef i Civita

Europas og Asias befolkning vil stabiliseres, mens Afrikas befolkning øker. Hva vil en ung, voksende afrikansk befolkning bety for utviklingen i Afrika, og vil Europa oppleve nye migrasjonsbølger?

Last ned og les notatet her: Demografiske endringer

 

 

Globalisering-2

 

Globalisering

Av Marius Doksheim, fagsjef i Civita

Er globaliseringen kommet til veis ende, eller vil utviklingen fortsette? Globaliseringen har bidratt til økonomisk vekst, fattigdomsreduksjon og høyere velferd verden over. Utfordringene fremover vil i større grad komme fra rike land, der det har vokst frem en økende misnøye med fri flyt av arbeidskraft og utflytting av produksjonen.

Last ned og les notatet her: Globalisering

 

Demokrati og frihet_bilde2

 

Demokrati og frihet

Av Marius Doksheim, fagsjef i Civita

Etter mange år med stadig mer demokrati, har det de siste årene vært en tilbakegang. Ser vi starten på en antidemokratisk utvikling, eller vil ønsker om frihet, utdanning, vekst og stabilitet snu utviklingen?

Last ned og les notatet her: Demokrati og frihet

 

 

 

 

 

Bestill eller last ned og les hele Civita-boken «Trender» her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »