Jan Erik Grindheim

Statsviter

Jan Erik Grindheim har hovedfag og doktorgrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen og studier i statistikk fra University of Michigan, Ann Arbor. Han har tidligere vært førsteamanuensis i europeisk integrasjon ved Universitetet i Agder og førsteamanuensis II i Bergen og ved NTNU samt EU-rådgiver for Universitetet i Oslo, hvor han i tillegg har forelest i komparativ politikk og utvikling og iverksetting av offentlig politikk ved Institutt for statsvitenskap. Jan Erik har drevet eget konsulentfirma, vært ansvarlig redaktør av tidsskriftet Stat & Styring og arbeidet med regional næringsutvikling for det interkommunale selskapet Oslo Teknopol. I dag er han leder for Europabevegelsen i Norge. I Civita arbeider han deltid med prosjekter/utredninger knyttet til handelsspørsmål mellom Europa og USA.

Høyoppløslige bilder

« Tilbake til Medarbeidere