Hva er maktspredning?

 

Maktspredning henger sammen med idéene bak maktfordelingsprinsippet. Likevel brukes begrepet i litt andre sammenhenger og er mer et normativt uttrykk som vedrører idealer om spredning av makt for å fremme demokrati, konkurranse i markedet og mangfold i sivilsamfunnet i bred forstand. Det kan for eksempel dreie seg om å utforme en politikk som bidrar til et mangfold av eiere og aktører i media for å sikre maktspredning ved at ingen aktører får monopollignende makt til å sette dagsorden i den offentlige debatten eller å vinkle politiske saker på bestemte måter. Opphevelsen av kringkastingsmonopolet som NRK hadde frem til 1981, er et eksempel på politikk som hadde som mål å spre makt.

I markedet kan det oppstå sterk konsentrasjon av makt hos en eller flere næringsaktører. Lover og regler for eierskap og konkurranse skal sikre maktspredning i markedene for varer og tjenester.

I norsk sammenheng blir maktspredning ofte brukt som et argument for å løse opp i den relativt sterke finansielle og politiske tilknytningen det er mellom staten og sivilsamfunnet/kulturlivet. På den annen side kan man argumentere for at en aktiv, statlig politikk med tanke på kulturlivet og sivilsamfunnet bidrar til maktspredning ved å rette opp i markedssvikter.

 

Artikkelen er skrevet av Lars Kolbeinstveit og er sist oppdatert 8.5.18.

 

Tips til videre lesning:

 

Nr.6 2014: Statlig nedsalg

Kultur for kulturens skyld

MORALDANNENDE KRETSLØP – Stat, samfunn og sivilt engasjement

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »