Hva er fordeling?

 

istockphoto.com

 

Fordeling betegner i en politisk sammenheng fordelingen av ressurser, spesielt inntekter og formue, i befolkningen. En fordeling er jevn hvis de fleste eier omtrent det samme, og ujevn hvis noen eier langt mer enn andre.

Fordelingen kan påvirkes blant annet av markedet, skattesystemet og velferdssystemet og andre typer politiske tiltak. En viktig grunn til at Norge i en internasjonal sammenheng har en jevn fordeling, er også at lønnsfordelingen i utgangspunktet er relativt jevn. Se også likhet og ulikhet.

 

Artikkelen er skrevet av Marius Doksheim og er sist oppdatert 20.9.18.

Videre lesning:

Temaside: Civita om ulikhet

Hva er likhet?

Nr. 6 2017: Tiltak mot ulikhet

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »