Hva betyr no-platforming?

 

 

No-platforming (avplattforming, scenenekt) betyr å nekte noen taletid eller plass i offentligheten med den begrunnelse at meningene deres kan være krenkende eller hatefulle. Fenomenet er ikke nytt, men har fått fornyet aktualitet de siste årene, særlig ved amerikanske og britiske læresteder, etter hvert også i Norge.

No-platforming var i utgangspunktet ment å ramme uttalte rasister og hatpredikanter. Fenomenet har imidlertid utviklet seg i takt med en mer radikal identitetspolitikk, slik at også liberale stemmer blir stoppet eller forsøkt stoppet hvis disse ikke følger det strengt definerte ideologiske kartet bestemt av ulike interessegrupper eller institusjoner.

Kritikere vil hevde at av-plattforming er en form for sensur og et angrep på ytringsfriheten, noe det av åpenbare grunner også kan være. Etter hvert er eksemplene mange på at ansatte ved universitetene må veie ordene nøye for ikke å bli innrapportert av studenter som føler seg krenket på vegne av en gruppe.

I land med autoritære regimer er no-plattforming blitt en del av den politiske strategien. I Ungarn rammes for eksempel forskning og universiteter av regimepålagt sensur og nedstenging.

 

Artikkelen er skrevet av Bård Larsen og er sist oppdatert 2.9.2020.

 

Videre lesning:

Ytringsfrihet

Posisjoneringens paradokser

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »