Hva betyr ikke-sosialistisk?

 

 

Ikke-sosialistisk brukes som en samlebetegnelse for å markere at et politisk parti ikke tilhører den sosialistiske delen av det politiske spektrum. Det er vanlig å dele partier inn etter en høyre-venstre-akse. En slik inndeling vil i Norge si at Arbeiderpartiet, SV og Rødt er på venstresiden, og tilhører den sosialistiske delen, mens Fremskrittspartiet, Venstre, Høyre og KrF er til høyre for disse og vil tilhøre den ikke-sosialistiske delen. Senterpartiet ligger i en mellomposisjon, og har de siste årene samarbeidet i regjering med sosialistisk side. Miljøpartiet De Grønne vil selv ikke plassere seg på denne aksen.

Mens FrP, Høyre og Venstre også gjerne kaller seg for borgerlige partier, vil ikke KrF gjøre dette. KrF er det eneste partiet som foretrekker betegnelsen ikke-sosialistisk.

Det finnes en rekke forklaringer på hvorfor en del KrF-ere ikke kaller seg borgerlige. De viktigste er nok historiske. Partiet stammer fra avholdsbevegelse og bedehusmiljøer, distrikt og motkultur. I en rekke historiske kamper ble byfolk og borgerlige sett på som motstanderne. Likevel er det i en idéhistorisk forstand vanskelig å se hvilke verdier kristendemokratiet, som er KrFs ideologiske tilhørighet, bygger på som ikke kan kalles borgerlige.

Ikke-sosialistisk er et begrep som sier noe om hva et parti ikke er, men som fungerer dårlig for å si noe om hva partiets syn og løsninger bygger på. Generelt er det å foretrekke å bruke begreper som ikke er et antonym når noe skal klassifiseres eller beskrives.

 

Artikkelen er skrevet av Mathilde Fasting og er sist oppdatert 6.11.20.

Videre lesning:

Hva betyr borgerlig?

Hva er kristendemokrati?

Borgeren og fellesskapet

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »