Ansvar – 15 essays

Ansvar – 15 essays

Du har ansvar. Ansvar er uløselig knyttet til det å være menneske. Ansvaret følger med den friheten vi alle verdsetter. De fleste i vår del av verden har fått stadig større frihet til å velge sine liv, men dermed har vi også fått et større ansvar for hvordan livene våre blir.

Alle har ansvar på ulike områder, avhengig av yrke, relasjoner til andre og livssituasjon for øvrig. Eksempelvis har en statsminister ansvar for forvaltningen, en næringslivsleder har ansvar for bedriften han eller hun leder, og foreldre har ansvar for sine barn. Personer har ansvar, men det har også samfunnsinstitusjoner. Staten har et annet ansvar enn sivilsamfunnet eller næringslivet. Mediene har ansvar for å bidra til en god debatt og journalistikk.

Vi kan også velge å ta ansvar, men da dreier det seg fortrinnsvis om noe vi ikke allerede har ansvar for, i hvert fall noe vi ikke har mer ansvar for enn alle andre. Klimatrusselen er et slikt eksempel.

Hvem som har ansvar, hvem som eventuelt burde ta ansvar, og hvilke konsekvenser som følger med ansvar, er helt sentrale spørsmål på alle områder i samfunnet. Denne essaysamlingen belyser disse spørsmålene på noen viktige samfunnsområder hvor vi mener ansvarsbegrepet er spesielt interessant å diskutere.

Kr. 129,- inkl. porto. Selges også i bokhandelen!

 

Boken han også lastes ned gratis her:

Last ned dokument
Ansvar – til nedlasting | 2 MB

Bestill publikasjon

Ansvar – 15 essays

kr 129,- inkl. porto

Boken må bestilles direkte fra Cathrine Ulrikson på e-post: cathrine@civita.no

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »