Hva er forbud?

 

Forbud er formelle og uformelle bestemmelser om hvilke menneskelige aktiviteter som ikke er tillatt i et samfunn eller i en stat. Formelle forbud dreier seg om hvilke aktiviteter som etter loven ikke er tillatt innenfor en stats jurisdiksjon. Brudd på disse reglene vil følgelig føre til reaksjoner avhengig av lovbruddets alvorlighet og karakter. Uformelle forbud er ikke nedfelt i en stats lov, men dreier seg gjerne om hva vi kan kalle sosialt uakseptabel oppførsel. Handlinger, ytringer og aktiviteter kan være tillatt i henhold til loven uten at de aksepteres sosialt i samfunnet. For eksempel er det ikke forbudt å kjøre bil i Israel under høytiden Yom Kippur, men det vil likevel være svært få israelere som gjør det.

 

Artikkelen er skrevet av Eirik Løkke og er sist oppdatert 13.3.18.

 

Videre lesning:

Nr. 21 2012: Forbud og påbud

Frihet og forbud – et liberalt perspektiv

Må lovboken vokse?

Forbud fungerer ikke

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »