Hva er en stortingsproposisjon?

 

 

Stortingsproposisjon (fra fransk proposition, «forslag», utledet fra latin proponere «stille frem, fremsette»). Den formelle betegnelsen er nå Proposisjon til Stortinget. En proposisjon er et dokument fra regjeringen der Stortinget bes om å fatte et vedtak. Forslag til lovvedtak betegnes Prop. L, forslag til andre stortingsvedtak betegnes Prop. S og proposisjoner som foreslår både lovvedtak og andre stortingsvedtak betegnes Prop. LS.

Regjeringens forslag til statsbudsjett betegnes for eksempel Prop. 1 S. Før 1. oktober 2009 var proposisjon til Stortinget betegnet som stortingsproposisjon (St.prp.) eller odelstingsproposisjon (Ot.prp.). Betegnelsene ble endret da inndelingen av Stortinget i Lagting og Odelsting ble opphevet. Proposisjoner som gjelder lovvedtak, er en sentral rettskilde som en del av forarbeidene til lovene.

 

Artikkelen er skrevet av Torstein Ulserød og er sist oppdatert 14.6.18.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »