Hva er statsbudsjettet?

 

 

 

Statsbudsjettet er budsjettet for den norske statens inntekter og utgifter for ett år. Statsbudsjettet for det påfølgende år legges frem av regjeringen hvert år i oktober. Det behandles av Stortinget i løpet av høsten. Når statsbudsjettet er vedtatt av Stortinget, har det bestemt hvor mye skatter og avgifter som kan kreves inn det neste året, og hva pengene skal brukes til.

Statsbudsjettets inntekter er skatter og avgifter fra Fastlands-Norge. De utgjør mer enn to tredjedeler av inntektene. Dessuten får staten inntekter direkte fra petroleumsvirksomheten. Til sammen brukes disse skatteinntektene til å finansiere statlige og kommunale budsjetter.

Skatter og avgifter fra petroleumssektoren settes inn i Oljefondet.

Offentlige utgifter omfatter statlige og kommunale utgifter som går til å produsere tjenester, blant annet innenfor helse, omsorg og skole, til å dekke utgifter som har sammenheng med ulike forvaltningsoppgaver og til  ytelser som pensjoner og trygder.

 

Artikkelen er skrevet av Mathilde Fasting og er sist oppdatert 28.5.18.

 

Videre lesning:

www.statsbudsjettet.no

Har vi råd til fremtiden? – Perspektivmeldingens utfordringer

Nasjonalbudsjettet 2018: Større nedside enn oppside

Hva er skatt?

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »