Hva er diktatur?

 

 

Diktatur (fra latin dictator, avledet av verbet dictare, «byde, befale») er et styresett uten selvstendig folkeforsamling og rettsvesen. I et diktatur er det et fåtall som bestemmer, mens folkemeningen spiller liten eller ingen rolle. Ytringsfrihet er sterkt begrenset eller fraværende. I den grad det forekommer valg, er valgene enten fikset, eller så er kandidatene som stiller til valg, i realiteten representanter for den samme makt som styrer. Diktaturer bruker vold og kontroll av befolkningen som redskap for å holde på makten. Opposisjon tolereres bare i svært liten grad, eller ikke i det hele tatt.

Statsoverhodet i et diktatur kalles diktator. Diktatoren kan være eneveldig og gjenstand for persondyrkelse, slik vi kjenner det fra styresettene til Josef Stalin, Adolf Hitler eller Benito Mussolini, eller han kan være representant for en større maktelite, som Augusto Pinochet i Chile (1973-90) og general Franco i Spania (1936-75) som representerte militære juntaer. Eksempler på diktatur i våre dager er Kina, Hviterussland og Nord-Korea.

De fleste diktaturer er nepotistiske (favorisering av venner, familie eller bekjente) og har som førsteprioritet å holde på makt og kontrollere befolkningen. Noen diktaturer betegnes som totalitære og har et langt mer vidtrekkende ideologisk utgangspunkt, hvor borgerne inngår i et storstilt sosialt prosjekt der de kontrolleres ned til minste detalj. Det er ikke alltid enighet om hvor grensen går mellom land som er ufrie og land som er diktaturer. For eksempel er det bred enighet om at Russland, Singapore og Tyrkia er stater med betydelige autoritære trekk, mens det er uenighet om hvorvidt de kan klassifiseres som diktaturer. Enkelt forklart er det graden av politisk undertrykkelse og mangelen på ytringsfrihet som er avgjørende.

Det finnes flere store institusjoner som har som oppgave å overvåke og kvantifisere global politisk frihet, som for eksempel Freedom House og demokratiindeksen til The Economist Intelligence Unit.

 

 

Artikkelen er skrevet av Bård Larsen og er sist oppdatert 7.3.18. 

 

Videre lesning:

Demokrati i trøbbel

IDEALISTENE – Venstresidens reise i det autoritære

Demokratiets paradoks

Diktator i forkledning

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »