Hva betyr reaksjonær?

 

 

Begrepet reaksjonær henspeiler på at man er bakstreversk og vil oppheve nye eller moderne ordninger og tilbakeføre dem til en opprinnelig/tidligere form. Begrepet ble særlig brukt utover 1800-tallet som en reaksjon på opplysningstidens idealer og den franske revolusjons idéer om borgerrettigheter og begrenset kongemakt.

Edmund Burkes kritikk av den franske revolusjon kan ikke leses som reaksjonær fordi et av hans sentrale poeng var at revolusjonen var for kraftig, og at den sviktet sine idealer. Han mente ikke at liberale idéer i seg selv var feil og at de krevde en politisk reaksjon, noe en typisk reaksjonær ville hevde.

I dag kan for eksempel en reaksjonær være motstander av opphevelsen av kringkastingsmonopolet, eller vedkommende ville være tilhenger av gjeninnføring av forbudet mot mannlig homofili som ble opphevet i Norge i 1972.

I dagligtalen eller i politisk debatt brukes begrepet reaksjonær gjerne retorisk og normativt for å stemple politiske motstanderes politiske syn. De som for eksempel ønsker kutt i fedrekvoten, uttrykker motstand mot søndagsåpne butikker, ytrer seg skeptisk til sæddonasjon eller er tilhenger av subsidier til industrien, kan alle oppleve av å bli stemplet som reaksjonære, uten å være det i ordets rette forstand.

 

Artikkelen er skrevet av Lars Kolbeinstveit og er sist oppdatert 11.1.18.

 

Videre lesning:

Konservatisme

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »