Kompetent kapital og eierskap

Dagens skatteregler gir sterkere incentiver til å investere i boliger enn i bedrifter, og norske husholdninger har den laveste finansielle sparingen i hele OECD. Det er unge bedrifter som skaper nye arbeidsplasser, men disse melder om mindre tilgang til privat kapital enn før finanskrisen. Bør skatteincentivene og andre rammebetingelser vris, slik at det blir gunstigere å investere i bedrifter enn i eiendom? Er det andre tiltak som bør gjennomføres for å styrke tilgangen på kompetent kapital, innovasjon og nyskaping?

Se video fra frokostmøtet med finansminister Siv Jensen, Arbeiderpartiets finanspolitiske talsmann, Jonas Gahr Støre, adm. dir. i Oslotech AS, Karl-Christian Agerupog seriegrunder og investor Per-Otto Wold.

Se også Civita-rapporten Kompetent kapital og eierskap 

Se innleggene her:

 

Se debatten her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »