Kompetent kapital – Innovasjon, eierskap og skatt

Kompetent kapital – Innovasjon, eierskap og skatt

I forhold til vårt velstandsnivå er det lite privat kapital tilgjengelig til investeringer i næringsliv utenom oljesektoren. Spesielt gjelder dette høyrisikoprosjekter som skaper innovasjon, nye bedrifter og omstiller eksisterende bedrifter, og med det legger grunnlaget for fremtidig velstand og skatteinntekter.

Investorer i risikokapitalprosjekter er mangfoldige, fra forretningsengler, private forvaltermiljøer, aktive eierfond til den største kapitalisten i Norge, staten. Aktive investorer i risikokapitalprosjekter bidrar også ofte med kommersialiserings- kompetanse. Rapporten trekker på statistikk, forskning og illustrerende caser til å analysere betydningen de ulike risikokapitalaktørene har for verdiskaping og omstillingsevne.

Rapporten presenterer en rekke grunner for hvorfor rammebetingelsene bør bedres og fremmer en rekke risikoreduserende og aktivitetsstimulerende forslag ved innovasjonsprosjekter, etablering av nye bedrifter og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Gjennomført enkeltvis eller samlet, vil de foreslåtte forbedringene bidra til å stimulere til et mer mangfoldig, nyskapende og konkurransedyktig næringsliv.

Last ned og les rapporten her (Oppdatert versjon per 07.10.14):

Last ned dokument
Kompetent kapital – Innovasjon, eierskap og skatt | 4 MB

Bestill publikasjon

Kompetent kapital – Innovasjon, eierskap og skatt

kr 129,- inkl. porto

Boken må bestilles direkte fra Cathrine Ulrikson på e-post: cathrine@civita.no

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »