Sentralbanksjefen burde hylles

Av Lars Gauden-Kolbeinstveit, rådgiver i Civita.

 

På nachspielene denne helgen bør det holdes hylningstaler for vår kjære sentralbanksjef Øystein Olsen. Hans forslag om å stramme inn handlingsregelen med et prosentpoeng er av stor betydning for fremtiden til den oppvoksende generasjon.

Denne helgen er det by:Larm i Oslo. Unge studenter med høy husleie og lav studiestøtte har droppet forelesninger til fordel for kassadamejobben på Rema, for å råd til konsertbilletter slik at de kan hylle favorittbandene sine. En ekstra måned med studiestøtte eller en styrket BSU-ordning kunne betydd litt på kort sikt, men det er en strammere handlingsregel som sikrer fremtiden til de unge studentene. Det vil bidra til mindre sløsing nå, og at flere generasjoner får glede av oljeinntektene. Strammere handlingsregel er viktigere enn en ekstra måned studiestøtte eller større studentkantine.

Jens Stoltenberg sa i går at han ikke var interessert i å stramme inn handlingsregelen. Den har tjent oss godt og endringer kan skape uroligheter og virke uforutsigbart. Stoltenberg har rett i at handlingsregelen har vært av avgjørende betydning for norsk økonomi i det tiåret den har eksistert. Den binder politikernes handlingsrom og hindrer kortsiktighet. Når Stoltenberg sier at en innstramming vil virke uforutsigbart og skape uro rundt bruken av oljepenger, er han dessverre ikke helt troverdig. Han appellerer, slik vi har for vane å høre at FrP alltid gjør, til den kortsiktige egeninteressen eller lommeboka til folk. Stoltenberg gjør det bare på en litt annen måte enn FrP.

Det er aldri lenge til neste valg. Slik sett er Stoltenbergs avvisning politisk sett meget forståelig. Erna Solberg var befriende ærlig da hun åpent innrømmet at dilemmaet ved å stramme inn handlingsregelen var at det ville være upopulært blant velgerne. Men det er også forskjell på Solberg og Stoltenberg. Solberg var opptatt av hvordan vi bruker dagens oljepenger. For mye av oljeinntektene brukes til å utvide offentlig sektor. Dette har samfunnsøkonom i Civita, Villeman Vinje, også skrevet om i et notat: Vi bruker i dag for mye oljepenger. I tillegg investeres det vi bruker på en uheldig og lite bærekraftig eller vekstfremmende måte.

En strammere handlingsregel vil ha flere positive effekter. For det første, har det vist seg at avkastningen på oljefondet har vært lavere enn først antatt. Det er en realitet vi må forholde oss til og et selvstendig argument for at handlinsregelen strammes inn. For det andre vil en strammere handlingsregel gjøre det lettere for oss å møte eldrebølgen. Vi vil kunne fordele oljeinntektene på flere generasjoner. Det er åpenbart en mer rettferdig fordeling av oljeinntektene. Særlig vi som er unge og skal stå i jobb når Stoltenberg og Solberg bor på gamlehjem, burde være opptatt av dette. For det tredje vil en strammere handlingsregel gjøre det lettere for politikerne å prioritere. Bruker vi mindre penger over statsbudsjettet hvert år, vil politikerne i større grad bli tvunget til å bruke penger på de viktigste områdene. Det vil bli mer aktuelt for politikerne å ta frem igjen det gode slagordet ”mer igjen for pengene.”

Vi skaper ikke et godt samfunn med å sløse med oljeinntektene. Det er ikke på grunn av manglende politisk vilje til å bruke mer oljepenger at det ikke skinner av eldreomsorgen, eller at veinettet i Norge ikke har topp standard. Det skyldes manglende vilje til å prioritere eldreomsorg og vei og velge bort noe annet, for eksempel full sykelønn eller overdreven landbruksstøtte. En strammere handlingsregel kan sørge for bedre prioriteringer, som igjen gjør økonomien og samfunnet vårt bedre.

 

Se også Civitanotat nr. 5 2011:

10 år med handlingsregelen: Etterleves dens intensjoner?

Handlingsregelen er 10 år. Finansminister Sigbjørn Johnsen har rett i at den har tjent oss godt. Men den kunne tjent oss langt bedre. Handlingsregelens intensjoner, å styrke vekstevnen i økonomien, er i liten grad blitt etterlevd av Stoltenberg II-regjeringen. Er det fornuftig å stramme inn på oljepengebruken fremover? Vil det gjøre oss bedre rustet til å bære de kommende utfordringer fra eldrebølgen?

Last ned og les notatet her: civita-notat_5_2011

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »