Nr. 5 2011: 10 år med handlingsregelen: Etterleves dens intensjoner?

Nr. 5 2011: 10 år med handlingsregelen: Etterleves dens intensjoner?

Handlingsregelen er 10 år. Finansminister Sigbjørn Johnsen har rett i at
den har tjent oss godt. Men den kunne tjent oss langt bedre.
Handlingsregelens intensjoner, å styrke vekstevnen i økonomien, er i
liten grad blitt etterlevd av Stoltenberg II-regjeringen. Er det
fornuftig å stramme inn på oljepengebruken fremover? Vil det gjøre oss
bedre rustet til å bære de kommende utfordringer fra eldrebølgen?

Last ned og les notatet her: civita-notat_5_2011

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »