CIVITA-NOTAT: Tvang i psykiatrien– moralfilosofiske perspektiver

I Norge brukes svært mye tvang i psykiatrien sammenliknet med de fleste andre europeiske land. Det synes klart at mye av tvangsbruken må beskrives som etisk problematisk, fordi den i så stor utstrekning er i strid med respekt for menneskers autonomi. Bruk av mer tvang enn strengt nødvendig er å frata pasienten ansvar for seg selv, og er slik sett i strid med selve målet for behandlingen.

Dette notatet tar for seg de moralfilosofiske perspektivene ved tvang i psykiatrien.

Last ned notatet her!

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »