INNVANDRING: Riv murene!


– Europas krig mot innvandring er umoralsk. Dessuten er det en tapt sak. Det er på tide å tenke radikalt nytt. I dag fører Europas innvandringsfiendtlige politikk til en oppblomstring av svart økonomi og menneskesmugling, skriver Phillipe Legrain i The Guardian.

Les artikkelen i The Guardian.

Mer om Philippe Legrain og innvandring på Civitas hjemmeside:

CIVITA-NOTAT nr. 4/08: Integrering av innvandrere – et liberalt perspektiv , skrevet av Torkel Brekke

FROKOSTMØTE I CIVITA 25.10.07: Hva er liberal innvandringspolitikk?

Bjarne Håkon Hanssen hos Civita

BOKTIPS: Your Country Needs Them, av Philippe Legrain

INNVANDRING: Fjern alle grenser , av Philippe Legrain

Fundamentale friheter, av Dag Ekelberg

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »