SOSIALT ENTREPRENØRSKAP: Hva kan private gjøre for velferden?


Kan private være med å løse velferdsoppgavene?  Trenger vi flere sosiale entreprenører i Norge, og hva er egentlig sosialt entreprenørskap? Hva skiller de ideelle organisasjonene og de kommersielle aktørenes egenart, og hvor stor rolle kan de spille i velferdssamfunnet? Er offentlig sektor tilstrekkelig sterk og kompetent til å løse alle oppgavene selv?

Se Civita-TV med parlamentarisk leder og stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell (SV), eier og konsernsjef i Ferd, Johan H. Andresen og byråd for helse og omsorg i Bergen Christine Meyer.

Se innleggene her:

Se debatten her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »