Nærsynt fra FAFO

Av Kristin Clemet og Mathilde Fasting, Civita

De aller fleste arbeidsinnvandrere som har kommet til Norge fra EØS-området etter 2004, har opplevd en sterk vekst i inntekter og levestandard idet de kom til Norge og mens de har vært i Norge. De får høyere inntekter, mer stabile arbeidsforhold og bedre boliger, og de trives.  De opplever det Civita har kalt ”sosial jumping”. I en rapport påviste vi bl.a. at arbeidsinnvandrere har hatt en sterkere lønnsvekst enn befolkningen generelt. Fafo mener dette er ”feil”, fordi polakker i årene 2006 – 2009 har hatt en litt svakere lønnsutvikling enn jevngamle i befolkningen.

Men det ene blir ikke ”feil”, selv om det andre også er riktig. I det siste innlegget (16.8.) uttrykker Fafo misnøye med selve begrepet ”sosial jumping”. Det er visstnok både for ”vidt og innholdsløst”.  Innholdsløst for hvem da? Det er neppe innholdsløst for dem som opplever sosial jumping Vi syns heller ikke Fafo og fagbevegelsen kan ha monopol på å beskrive arbeidsinnvandrernes situasjon i Norge.  Vi har utfylt et bilde som, etter vår mening, i for stor grad var preget av negative historier om sosial dumping, og vi har, for en sjelden gangs skyld, forsøkt å se situasjonen fra arbeidsinnvandrernes side og ikke bare fra vår egen.

Vi har ikke anfektet EU-rettens prinsipp om likebehandling av arbeidsinnvandrere, slik Fafo insinuerer. Men det er ikke irrelevant å vurdere situasjonen i innvandrernes hjemland. Dette er nemlig alternativet, dersom vi, for eksempel i et forsøk på å unngå sosial dumping, hindrer dem i å komme til Norge.

Innlegget er på trykk i Dagens Næringsliv 21.august

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »