Kan sykehusene styres?

Hvorfor er det så store problemer med sykehusene i Norge? Er det mangel på penger, dårlige rammebetingelser, organiseringen eller ledelsen som er problemet?

Eller er problemet overdrevet og medieskapt?

Hva skal til for at vi kan få enda bedre sykehus, som både pasienter og ansatte er mer fornøyd med?

Se film fra frokostmøtet med helseminister Jonas Gahr Støre (Ap), leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Bent Høie (H), administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten, og Morten Eriksen-Deinoffsom er rådgiver og forfatter av boken SYKT BRA – Resepten på friske sykehus sammen med Jon Morten Melhus.

Podcast fra møtet finner du her: LINK

 

Se innleggene her:

Se debatten her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »