Hvilken betydning har næringslivet for velstanden i Norge?

Civitafrokost tirsdag 27. november 

Hva må til for at næringslivet skal sikre oss en bærekraftig velferdsstat i fremtiden? Er vilkårene for verdiskaping gode nok? Er samspillet mellom offentlig og privat sektor, og mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, godt nok? Og er næringslivets organisasjoner flinke nok til å tale bedriftenes sak? Hva kan Næringslivets perspektivmelding gi oss av svar?

I panelet var:

Ole Erik Almlid, fung. administrerende direktør i NHO, Einar Lie, historiker og professor i historie ved UiO, leder i LO Hans-Christian Gabrielsen og Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »