Fremtidens arbeidsliv

Civita inviterte til frokostmøte på Café Christiania onsdag  24. august

I fremtidens arbeidsliv vil det sannsynligvisvære flere selvstendige arbeidstakere. Tilknytningen til arbeidsgivere vil bli løsere. Vi spurte:

Hvordan legge til rette for gode arbeidsforhold? Hvordan sikre velferdsrettigheter fremover?

Se video fra frokostmøtet med: Christl Kvam, statssekretær (H) i Arbeids- og sosialdepartementet, Kristina Jullum Hagen, fungerende arbeidslivsdirektør i  NHO, Alisa Tkachenco, markedssjef i Adecco og Stein Reegård, sjeføkonom i LO.

Møtet ble arrangert i samarbeid med Econa, interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for masterutdannede økonomer.

Econa gir ut fagtidsskriftet Magma, som i vår hadde temaet den norske arbeidskraftressursen.

 

Se innleggene her:

Se debatten her:

Hør podcast fra møtet her:

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »