SKOLE: Den norske kunnskapsskolen


Kunnskapsløftet har virket i snart fem år. Får vi det vi ønsker ut av reformen? Læres det mer og presteres det bedre, eller er det for tidlig å si? Gjør skolen elevene bedre skikket for arbeidsliv eller videre utdanning? Hva med forskjellene og frafallet? Kan mindre teori gjøre flere skikket, eller vil det virke mot sin hensikt? Hva skiller Osloskolen fra landet for øvrig? Hvilke konsekvenser får det når minoritetsspråklige elever utgjør majoriteten ved flere skoler? Se Civita-TV fra frokostmøtet med  leder i SV, kunnskapsminister Kristin Halvorsen, og Oslos byråd for kultur og utdanning Torger Ødegaard (H).

Se innledningene her:

Se debatten her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »