Hvordan dekke arbeidskraftbehovet i helse- og omsorgssektoren

Helse- og omsorgssektoren har et stort arbeidskraftbehov i fremtiden, bl.a. på grunn av eldrebølgen. Dette behovet kan ikke dekkes av nyrekruttering – det finnes ikke arbeidskraft nok. Kan behovet dekkes på annen måte? Kan arbeidet organiseres annerledes, slik at vi får mer ut av den arbeidskraften helse- og omsorgssektoren allerede har? Hvilke endringer vil i så fall kreves?

Se video fra møtet med Steinar Holden, professor i økonomi ved UIO og leder av ”Skift- og turnusutvalget” Nina Amble, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) Anne-Kari Bratten, viseadm.dir. i arbeidsgiverforeningen Spekter og  Anders Folkestad, leder i Unio.

 

Se innleggene her:

Se debatten her:

 

Les også Mathilde Fastings notat Om behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren her!

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »