Trenger vi en ny prostitusjonspolitikk?

Trenger vi en ny prostitusjonspolitikk?

Denne Civita-rapporten har til hensikt å kritisk gjennomgå norsk prostitusjonslovgivning. Ettersom prostitusjonsdebatten er gjenstand for mye udokumentert synsing, har det vært et selvstendig poeng å sammenfatte mye av informasjonen som allerede finnes for å gi et nyansert bilde av sexmarkedet og de mange tilknyttede komplekse problemstillingene. Dette brukes deretter som utgangspunkt for noen praktiske, etiske og politiske drøftinger.

Rapporten viser at sexmarkedet, både i Norge og ellers i verden, er svært mangfoldig, og at prostituerte ikke er noen ensartet gruppe. Det er kvinner og menn i alle samfunnslag, der de enkelte har svært ulike motiver og svært ulike opplevelser av egen livssituasjon. Den klare majoriteten av prostituerte er ikke i noen tvangssituasjon, men prostitusjonen er ofte et resultat av store sosiale problemer. Samtidig er det mange som selger sex av helt andre årsaker.

Rapporten viser at kriminaliseringslinjen først og fremst rammer de prostituerte, og fører til en utrygg, usikker og mer helsefarlig hverdag for mange av de menneskene som sliter mest i samfunnet. Rapporten viser behovet for en ny prostitusjonslovgivning. Den anbefaler full legalisering av kjøp og salg av sex, og at målet må være skadereduksjon, rettigheter og trygghet for sexarbeidere, fremfor moralisme.

 

Last ned rapporten her: 

Last ned dokument
Trenger vi en ny prostitusjonspolitikk | 839 KB

Bestill publikasjon

Trenger vi en ny prostitusjonspolitikk?

kr 127,- inkl. porto

Boken må bestilles direkte fra Cathrine Ulrikson på e-post: cathrine@civita.no

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »