Nr. 9 2011: Hva styrer stemmegivningen til aktive kristne?

Nr. 9 2011: Hva styrer stemmegivningen til aktive kristne?

Hvem er de aktive kristne velgerne? Hvilke vurderinger legger de til grunn for valget mellom hvilke politiske partier de vil gi sin stemme til? Dette notatet undersøker hva som rører seg av vurderinger bak aktive kristne velgeres stemmegivning, og om disse velgerne er mer idéstyrte enn saksstyrte i sine partivalg. I tillegg ser vi på hvilke ideer og enkeltsaker som eventuelt ligger til grunn.

For å svare på dette har Civita blant annet gjennomført en spørreundersøkelse blant et utvalg ledere innen de største kristne trossamfunnene i Norge. Notatet vil gi en del perspektiver som kan være nyttig å ta med seg når man vurderer og diskuterer aktive kristne velgere.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »