Nr. 5 2012: Politisk TV-reklame

Nr. 5 2012: Politisk TV-reklame

Politisk TV-reklame er forbudt i Norge. Forbudet har flere ganger vært oppe til behandling i Stortinget og rettsvesenet. Selv om sakene har endt med ulike utfall, er forbudet ennå ikke opphevet. Argumentene for å bevare et forbud har vært de samme i 25 år: TV-mediet er for sterkt til at det kan brukes til direkte politisk kommunikasjon, og frislipp av politisk reklame på TV vil føre til at de med mest økonomiske ressurser får et udemokratisk fortrinn.

Dette notatet redegjør for de sentrale argumentene som har vært fremført for å opprettholde forbudet og drøfter hva vi kan forvente oss, hvis forbudet mot politisk fjernsynsreklame oppheves, og hvordan et forbud forholder seg til Grunnloven § 100 og Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen.

Last ned og les notatet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »