Nr. 3 2013: Ikke-bærekraftig velferdsstat: Behov for reformer

Nr. 3 2013: Ikke-bærekraftig velferdsstat: Behov for reformer

Velferdsstaten slik den utvikler seg er ikke bærekraftig. I regjeringens Perspektivmelding er hovedbudskapet at dagens vedtatte ordninger og nivå på arbeidsinnsats gir et underskudd på 140 mrd. 2013-kroner i 2060. Det er urealistiske forutsetninger for 2060.

Dette Civita-notatet viser at underskuddet årlig kan bli over 600 mrd. 2013-kroner i 2060 ved videreføring av den historiske kvalitetsøkningen i offentlige tjenester og redusert arbeidsinnsats, noe som er helt urealistisk. Det er et stort reformbehov for å gjøre velferdsstaten bærekraftig, og det haster.

Last ned og les notatet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »