Nr. 26 2015: Bedre etter snar! – Om prioritering av psykisk helsehjelp

Nr. 26 2015: Bedre etter snar! – Om prioritering av psykisk helsehjelp

Helsemyndighetene omtaler psykiske lidelser som dagens største folkehelseutfordring. Psykisk helse blir prioritert på helsebudsjettene, og lavterskeltilbud bygges kraftig ut. Sykefravær og uføre-ytelser begrunnet i psykiske lidelser har skutt i været de siste 20 årene.

Det er selvsagt svært positivt at psykisk sykdom blir mer akseptert, og at bevilgningene økes. Men vi er antagelig ikke særlig mye sykere enn før. En rekke momenter tyder på at vi er inne i en diagnose-epidemi, der det vi har tolket som en vekst i psykiske lidelser i Norge, egentlig er en vekst i antall ulike diagnoser og lavere inngangskriterier for å kvalifisere til en diagnose.

I 2011 ga Folkehelseinstituttet ut en rapport om psykisk helse, med tittelen ”Bedre føre var”, hvor man blant annet gikk inn for omfattende lavterskeltilbud. I dette notatet argumenteres det for en ”heller etter snar”-holdning: I stedet for å prioritere lavterskeltilbud for alle, bør de som virkelig sliter, med alvorlig svekket funksjonsgrad, prioriteres.

Last ned og les notatet her: 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »