Nr. 21 2012: Forbud og påbud

Nr. 21 2012: Forbud og påbud

Hva mener partiene? 

Spiller det noen rolle hvem som har flertall på Stortinget eller hvilke partier som sitter i regjering når det gjelder å foreslå å innføre eller å fjerne forbud eller påbud? I den politiske debatten hører vi ofte om behovet for påbud og forbud. Men er noen av partiene mer ivrige enn andre til å forslå nye forbud og, motsatt, er noen partier mer ivrige enn andre når det gjelder å fjerne eller liberalisere dem? Og hvor mange forbud og påbud blir egentlig foreslått og vedtatt hvert år?

Last ned og les notatet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »