Nr.17 2013: Habilitetssaker i regjeringen

Nr.17 2013: Habilitetssaker i regjeringen

Det er ingen tvil om at Lovavdelingen i Justisdepartementet de siste årene har avgitt stadig flere  uttalelser om habilitet. Særlig i Stoltenberg II-regjeringens siste periode har det vært en oppsiktsvekkende økning i antallet slike uttalelser. Det er heller ingen tvil om at habilitet stadig oftere er tema i mediene.

I dette notatet ser vi nærmere på hva denne utviklingen skyldes.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »