Nr. 16 2012: OPEN ACCESS: Allmenn tilgang til forskningsresultater

Nr. 16 2012: OPEN ACCESS: Allmenn tilgang til forskningsresultater

Den sentrale tanken i dette notatet er at Norge må styrke arbeidet for åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av det offentlige. Man bør finne nye løsninger for finansiering av forsknings-publisering og sette tydelige mål for publisering av norsk forskning i tidsskrifter med Open Access.

Norge bør følge opp initiativer fra blant andre Storbritannia og EU og sette ambisiøse mål for rask overgang til Gull OA publisering. Dette krever handling fra forskjellige aktører: Regjeringen, forskere, universiteter og høyskoler.

Last ned og les Civita-notatet her:

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »