Nr. 15 2015: Økonomiske effekter av søndagshandel

Nr. 15 2015: Økonomiske effekter av søndagshandel

I dette notatet setter vi tall på en påstand som har vært hyppig brukt av motstanderne av søndagsåpne butikker, nemlig at kommunal råderett over søndagshandel vil resultere i en kostnadsspiral som tvinger “alle” kommuner til å holde søndagsåpent og som resulterer i at ingen tjener på det. Hvor mye taper kommuner på at nabokommuner åpner for søndagshandel?

Svaret vil overraske mange, men bør ikke bekymre noen: Søndagshandel er definitivt lønnsomt for kommunene som innfører dette, mens det knapt finnes tegn til at nabokommunene taper på søndagshandel.

Last ned og les notatet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »