Nr.14 2011: Datalagringsdirektivet – historie, status og utfordringer

Nr.14 2011: Datalagringsdirektivet – historie, status og utfordringer

Dette notatet gir en kort innføring i innholdet i selve datalagringsdirektivet, direktivets historie og kommer med forslag til hva de norske myndigheter bør ta hensyn til i det videre arbeidet med forskrifter og praktisk implementering av DLD.

«I Norge bør man ta inn over seg kritikken og problemene ved datalagringsdirektivet når man innfører den nasjonale lovgivningen. Det norske lovvedtaket lider stort sett av de samme mangler som det originale direktivet.

Det europeiske datasikkerhetstilsynet konkluderte i sin uttalelse til evalueringen at direktivet ikke oppfyller formålet, og at det ikke oppfyller nødvendige krav til personvern og datasikkerhet. Den norske implementeringen av direktivet bør derfor strekke seg så langt det er mulig for å sikre at sentrale verdier som personvern, ytringsfrihet og rettssikkerhet bevares,» heter det i notatet.

Last ned og les notatet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »