Nr. 12 2015: En kunnskapsbasert mobbepolitikk?

Nr. 12 2015: En kunnskapsbasert mobbepolitikk?

Av Torstein Ulserød, jurist i Civita

Djupedal-utvalget la i mars 2015 frem sin utredning om mobbeproblemene i skolen (NOU 2015:2). Utredningen inneholder forslag til en «ny offensiv mobbepolitikk» der økt rettsliggjøring og byråkratisering ser ut til å være en hovedsatsing.

I dette notatet gjennomgås en del av de mest sentrale tiltakene som foreslås. Det er grunn til å spørre om alle disse tiltakene er kunnskapsbaserte, i den forstand at det er sannsynliggjort at de vil redusere problemene med mobbing, slik utvalget hevder.

Last ned og les notatet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »